Sense fi / Conquassabit

Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit
Sense fi / Conquassabit

Info:

De Cesc Gelabert I Lydia Azzopardi
Escenografia
  • Estrena:Teatre Lliure de Barcelona, abril 2009
  • Vestuari:Lydia Azzopardi
  • Il·luminació:Mingo Albir
  • Dir. Escena:Sigrun Frisch
  • Musica:Pascal Comelade. G.F. Haendel
  • Teatres:Gira per Espanya, Europa, America, Festival Edinburg
  • Repartiment:V.Gimeno, J.Cortés, C. Gelabert, R. Gómez, A. Pineda, S. Masclans
  • Producció:Cia Gelabert-Azzopardi
  • Fotos:Ros Ribas, Llorenç