Una cosa rara

Una cosa rara
Una cosa rara
Una cosa rara
Una cosa rara

Info:

V. Marti i Soler.
Escenografia
  • Estrena:G. T. del Liceu de Barcelona, 1991
  • Vestuario:Cesar Olivar
  • Il·luminació:X. Clot
  • Dir. Escena:Josep Montanyes
  • Dir. Musical:Jordi Savall
  • Teatres:Teatre Principal de Valencia
  • Repartiment:Mª A. Peters, M. Figueres, I. Fresan, G. Fabuel, S. Palacci...
  • Fotos:Assumpta Burgués