Fedra

Fedra
Fedra
Fedra
Fedra
Fedra
Fedra
Fedra

Info:

Jean Racine
Escenografia
  • Estrena:Palau dels Reis de Mallorca, Perpignan 2002
  • Vestuari:Kristin Hassel
  • Il·luminació:A. Faura
  • Dir. Escena:Joan Olle
  • Teatres:Teatre Grec Barcelona, Teatre Roma Merida. Gira
  • Repartiment:Rosa Novell, Pere Arquillue, Lluis Homar, Eduard Farelo, Angels Poch
  • Fotos: Llorenç i Pilar Aymerich