Especialitzat en vestuari i escenografia

Crear no és inventar, és fonamentalment la plasmació d'una manera de mirar. (P. Alberó)

Especializado en vestuario y escenografía

Crear no es inventar, fundamentalmente es la plasmación de una forma de mirar. (P. Alberó)

Escenògraf

Llorenç Corbella

Nascut a Vallfogona de Riucorb, actualment resideix a Tàrrega. Està especialitzat en vestuari i escenografia i la seva trajectòria professional ha estat sempre vinculada al món de les arts escèniques.

Estudia Disseny d'interiors a l'Escola Elisava i a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis de Barcelona (1976-1979); primer i segon curs d'història de l'art a la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (1978-1980); i cursa Escenografia a l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona(1981-1983).

Treballa al Teatre Lliure de Barcelona entre els anys 1981 i 1986, duent-hi a terme un procés d'aprenentatge vinculat a diferents departaments.

Col·labora asiduament amb els escenografs Montserrat Amenos , Isidre Prunes i Fabià Puigserver, com Sanson y Dalila , Mar i cel o Yo me bajo en la proxima y .....

Al 1986 fa un stage al Piccolo Teatro di Milano amb l'ajuda d'una beca del Ministerio de Cultura.

També ha participat en els equips de direcció artística de films com Daniya o Sauna així com en espots publicitaris, exposicions i muntatges efímers.

Ha treballat amb directors com Calixto Bieito, Joan Ollé, Josep Muntanyès, Emilio Sagi, Xavier Albertí, Mario Gas o Jose Luis A. de Santos. També ha col·laborat molt estretament amb la Cia Mudances - Àngels Margarit . Les produccions en les que ha participat s'han presentat als grans festivals de la dansa i han recorregut Europa, Àsia i Amèrica.

També ha participat en produccions del Centro Dramàtic Nacional, Teatro Clásico, Teatro Real de Madrid, Teatre Nacional de Catalunya; i del Gran Teatre del Liceu o del Teatre de l'Òpera de Montecarlo, N.N.O de Tokio, Sao Carlos de Lisboa, i Palacio Euskalduna de Bilbao . Molts dels espectacles han estat estrenats o presentats en destacats festivals com el d'Almagro, Lucerna, Mérida, Perpinyà, París, Bogotà, Madrid, Alacant o el mateix GREC de Barcelona.

Ha estat reconegut amb dos premis pel seu treball com a escenògraf: el Premi de la Crítica de Barcelona (1999) per Mesura per Mesura (dir. de Calixte Bieito) i el Premi Max d'Escenografia (1998) per Guys & Dolls (dir. De Mario Gas). El dos espectacles amb producció del Teatre Nacional de Catalunya.

L'activitat d'escenògraf l'ha alternat amb activitat pedagògica impartint classes a l'Institut del Teatre de Barcelona, Escola ERAM Universitat de Girona i cursos a diferents entitats i col·lectius.

Darrerament ha estat responsable de la direcció artística de la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega , entre els anys 1984 i 85 i també del 2003 al 2006. Aquesta activitat li ha permès conèixer i estar en contacte amb creació, companyies, festivals i poder explicar l'experiència de la Fira en xerrades, cursos i taules rodones tan a l'estat com a l'estranger.

També ha estat director artístic dels teatres de l'Ajuntament de Lleida. (2016-2019)
Escenógrafo

Llorenç Corbella

Nace en Vallfogona de Riucorb (Conca del Barberà, Tarragona), actualmente reside en Tàrrega (Urgell, Lleida).

Especializado en vestuario y escenografía , su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al mundo de las artes escénicas.

Realizó estudios de Diseño de Interiores en la Escola Elisava y en la Escola d'Arts Aplicades i Oficis de Barcelona. 1976-1979.

Primer y segundo curso de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona. 1978-1980.

Estudios de Escenografía en el Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 1981-1983.

Un inestimable aprendizaje en el Teatre Lliure de BCN como todo terreno , trabajando en distintas disciplinas, entre 1981 y 1986.

Ayudante de escenografía y vestuario en diversos espectáculos de M. Amenós, I. Prunes y Fabià Puigserver. Sansón y Dalila, Mar i cel, Yo me bajo en la próxima y.

Stage en el Piccolo Teatro di Milano con la ayuda del Ministerio de Cultura en 1986.

Colaboración con el equipo de la dirección artística de films como Daniya y Sauna y participación en diversos espots publicitarios, exposiciones y montajes efímeros.

Ha trabajado junto a directores como Calixto Bieito, Joan Ollé, Josep Muntanyés, Emilio Sagi, Xavier Albertí o Mario Gas y ha participado en diversas producciones realizadas por el Centro Dramàtico Nacional, por el Teatro Clásico y el Teatro Real de Madrid, el Teatre Nacional de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Teatro de la Opera en Montecarlo, N.N.O. de Tokio, Sao Carlos de Lisboa y Palacio Euskalduna de Bilbao.

Reconocido en dos ocasiones por su excelente trabajo como escenógrafo, recibió el Premi de la Crítica de Barcelona (1999) por la escenografía de Mesura per Mesura de Calixte Bieito y el Premio Max de Escenografía (1998) por Guis & Dolls de Mario Gas, ambos espectáculos producidos por el Teatre Nacional de Catalunya.

En estrecha colaboración con la danza, trabajó en varios espectáculos de la Cia. Mudances - Àngels Margarit.

Impartió clases de Taller en el Institut del Teatre de Barcelona. Durante diez años (1987-1997), ayudó a formar a los alumnos en la especialidad de escenografía y vestuario afrontando todos aquellos elementos necesarios para exponer un espectáculo en público: Escenografia, vestuario, atrezzo, iluminación, cartel, maquillaje, montaje. Asi como en la Escola ERAM de la Universitat de Girona y en numerosos cursos académicos en diversas entidades y colectivos.

Director artístico de la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega en dos períodos distintos. En sus inicios, 1984 - 1985 y posteriormente de 2003 a 2006. Una experiencia única que le ha reportado ver muchísimos espectáculos, conocer compañías y vivir festivales en todo el mundo. Ha ofrecido charlas, cursos y mesas redondas en distintos países comunicando lo aprendido y lo soñado durante estos años de Fira.

También ha sido director artístico de los teatros del Ayntamiento de Lleida (2016-2019)
Set designer

Llorenç Corbella

Born in Vallfogona de Riucorb (Tarragona), residing in Tàrrega (Lleida).

Specialized in costumes and scenography design, his professional trajectory has always been linked to the scenic arts world.

Studied Interior Design at the Escola Elisava and at the Escola d'Arts Aplicades i Oficis of Barcelona 1976-1979. Two years of Art History at the Facultat de Geografia i Història of Universitat de Barcelona 1978-1980.

Scenography studies at the Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1981-1983.

Between 1981 and 1986 he worked in different areas in the Teatre Lliure de Barcelona.

A stage at the Piccolo Teatro di Milano thanks to a grant from the Cultural Ministery in 1986.

Regularly collaborated with scenographs like Montserrat Amenós, Isidre Prunes , Fabià Puigserver with Sanson i Dalila, Mar i Cel and Yo me bajo en la próxima y...Collaborated with artistic film direction teams like Daniya and Sauna and participated in various commercials and exhibitions.

He has worked with renowned directors such as C. Bieito, J. Ollé, J. Muntanyés, E.Sagi, X. Albertí, M. Gas and J. L. A de Santos and has taken part in several productions realised by the National Dramàtic Center, the Classic Theatre, Teatro Real de Madrid, Teatre Nacional de Catalunya and the Gran Teatre del Liceu and the Teatre de l'òpera de Montecarlo, N.N.O de Tokio, Sao Carlos de Lisboa , Palacio Euskalduna de Bilbao and Opera de Los Angeles.

Many of the plays and shows have been presented in festivals like Almargo, Lucerna, Mérida, Perpinyà, París, Bogotà , Madrid , Alacant and in the Grec in Barcelona.

In close collaboration with dance groups, he has been working with Mudances- Angles Margarit company. All the productions that he has participated in, have been presented in big dance festivals and have travelled around Europe, Asia and America.

Recognized on two occasions for his excellent work as a scenographer. He received the Premi de la Crítica de Barcelona award in 1999 for working in the Mesura per Mesura scenary (dir. C. Bieito) and the Max award in 1998 for working in the Guys and Dolls scenary (dir. M. Gas). Both plays were produced by the National Catalan Theatre.

He has been a teacher at the Institut del Teatre de Barcelona . Since 1987 to 1997 he helped to train students in specialities of scenery and costumes to face all the chalenges in making a public spectacle: scenery, costumes, atrezzo, lighting, billboard, make-up, editing...

Numerous academic courses in several entities and collectives.

Artistic director of the Fira del Teatre del Carrer de Tàrrega in two different periods. In its beginning 1984-1985 and later from 2003 to 2006. A unique experience that has given him the opportunity to see lots of plays and spectacles, to get to know companies and to travel around the world in various festivals.

He has offered lectures, workshops and round tables in different countries.